likwidacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej
#1
Szanowny Panie Burmistrzu,
proszę o ustosunkowanie się do informacji - dotyczącej likwidacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych naszego regionu. Wynika z nich, że od roku szkolnego 2017/2018 nie będą już prowadzone i mają być włączone w zajęcia z wychowania fizycznego.
Moje podstawowe pytanie jest następujące: jakie przesłanki merytoryczne kierowały przy podejmowaniu takiej decyzji. Jestem osobiście zainteresowany tematem. Od kilku lat moje dzieci aktywnie uczestniczą w takich zajęciach. Właściwa diagnoza, dobranie odpowiednich zestawów ćwiczeń, uczęszczanie na zajęcia oraz praca z dzieckiem w domu - wymaga współpracy w bardzo dobrej klasy fachowcami. Są nimi osoby obecnie prowadzące zajęcia w szkołach. Zajęcia z WF nawet w małym procencie nie poprawią stanu zdrowia dzieci które tego wymagają.
Jest to bardzo zła decyzja. Prowadzi do powstawania podziałów. Dzieci mniej zamożnych rodziców są skazane na choroby wad postawy, zaś te których rodzice mogą pozwolić sobie na kosztowną rehabilitację, mają szanse rozpocząć dorosłe życie jako zdrowe osoby. Mam nadzieję, że decyzja nie jest ostateczna i w Cieszynie takie rzeczy są nie do pomyślenia...
#2
      Ze względu na trwające dyskusje wokół kształtu realizacji gimnastyki korekcyjnej, realizowanej w Cieszynie w oparciu o placówki oświatowe, przepraszam Pana za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie.

      Dziś mogę Pana poinformować, że prowadzony przez Gminę Cieszyn program „Profilaktyka i korekcja wad postawy ciała dzieci i młodzieży” będzie zgodnie z założeniem realizowana do 31.08.2017 r.

      Od 01.09.2017 r. gimnastyka korekcyjna będzie natomiast prowadzona, zgodnie z propozycją Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna, w klasach 1-3 szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Prócz tego zajęcia z wychowania fizycznego powinny na każdym etapie edukacji uwzględniać elementy ćwiczeń korekcyjnych.

      W tej chwili Wydział Ochrony Środowiska pracuje nad projektem gminnego programu zdrowia, którego elementem będzie realizacja profilaktyki i korekcji wad postawy.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna