amfiteatr
#1
1. Witam chciałem zapytać kto zajmuje się terenem amfiteatru w Cieszynie, jakie służby??? Teren jest bardzo zaniedbany, trawa ma około metra, a śmieci typu puszki i butelki są wszędzie.

2. Jakie są plany zagospodarowania tego terenu, miejsce takie powinno być wizytówką miasta, a nie straszyć wyglądem.
#2
      W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że utrzymaniem terenu amfiteatru w Cieszynie zajmuje się Miejski Zarząd Dróg. Teren ten został wykoszony w dniu 10 czerwca 2016 roku. Trawa została zgrabiona i wywieziona, usunięto także znajdujące się tam śmieci. Pomimo sprzątania amfiteatru przez służby miejskie teren ten jest często zaśmiecany.

      W cieszyńskim amfiteatrze według planów sprzed kilku lat miał powstać parking wielopoziomowy wraz z małym amfiteatrem, lecz nie udało się tego wykonać z powodu braku środków finansowych. Chociaż projekt był ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta, brak już było możliwości pozyskania środków w perspektywie na lata 2007-2014, dlatego został usunięty z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

      W nowej perspektywie rewitalizacja jest skierowana na rozwiązywanie problemów społecznych, a nie przestrzennych, dlatego zadanie nie było analizowane pod kątem nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (nie ma środków w RPO na takie działania).

      Zadanie było analizowane pod kątem możliwości realizacji projektu transgranicznego z Czeskim Cieszynem, jednak na dziś dzień koncentrujemy się na takich zadaniach, jak remont Domu Narodowego, czy budowa kładki „kolejowej” wraz z budową ścieżki rowerowej.

      Obecnie opracowywane jest Studium komunikacyjne (zadanie prowadzone przez MZD). W tym dokumencie, który będzie ustalał politykę transportową Cieszyna, zostaną ujęte kierunki działań dotyczące miejsc parkingowych.

      Ewentualne działania inwestycyjne będą musiały być powiązane z wynikami zawartymi w tym Studium.
W imieniu Burmistrza Miasta Ryszarda Macury
Z poważaniem
Aleksander Cierniak
Zastępca Burmistrza Miasta