Pies w mieście
#1
Dzień dobry,
Mam kolejne pytanie w temacie „Pies w mieście”. Zauważyłam, że w niektórych parkach (np. Park Pokoju) oraz skwerach widnieją tabliczki „Zakaz wstępu psów”. Proszę o informację na podstawie jakich przepisów zostały takie zakazy ustanowione. Z moich informacji wynika, że zakaz wstępu z psem do parku jest bezprawny, a sądy w Polsce orzekały, że nie można zakazać wstępu z psem do miejsc publicznych. Przykładem niech będzie precedens - wyrok sądu przeciwko Gminie Wołów:
"Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem wydanym 26 lutego 2015 r., stwierdził że lokowanie tabliczek z zakazem wyprowadzania zwierząt w parkach lub na placach zabaw jest niezgodne z prawem. Skład orzekający argumentował to ograniczeniem prawa właścicieli psów."
„Ustawianie tabliczek z zakazem wyprowadzania zwierząt w parkach czy na placach zabaw jest niezgodne z prawem - uznał sąd administracyjny. Bo to ogranicza prawa właścicieli psów.”
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,17598759,Zakaz__zakazu_wyprowadzania_psow_​__Na_poczatek_w_Wolowie.html#ixzz49Yqyq7kB

Rozumiem, że głównym argumentem jest niesprzątanie "grubszych" odchodów przez właścicieli bądź niszczenie infrastruktury - jeśli ktoś nie sprząta, to powinien dostać mandat lub w inny sposób zostać ukarany. Ale nie można z tego powodu zakazać wstępu wszystkim właścicielom psów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz 391).
2. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-wr-153-14/utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_s​kargi_organow_nadzorczych_uchwaly_rady/3225cc5.html
3. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA558C510E
#2
      Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że utrzymaniem parków – w tym Parku Pokoju w Cieszynie – zajmuje się Miejski Zarząd Dróg. Kierując się względami estetycznymi i higienicznymi umieszczono na wejściach tabliczki informujące o zakazie wprowadzania w to miejsce psów, ponieważ wielu właścicieli nie sprząta po swoim czworonogu.

      Uchwała nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadzająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn nie zawiera w swej treści zapisu o możliwości wprowadzania ogólnego zakazu wstępu zwierząt domowych, w tym psów, do miejsc publicznych. Miejski Zarząd Dróg po zasięgnięciu opinii prawnej w ww. sprawie usunie tabliczki zakazujące wprowadzania psów do konkretnych miejsc.
W imieniu Burmistrza Miasta Ryszarda Macury
Z poważaniem
Aleksander Cierniak
Zastępca Burmistrza Miasta