Promocja miasta
#1
Szanowny Panie Burmistrzu,
Chciałbym się zapytać w jaki sposób miasto prowadzi promocję naszej miejscowości poza obszarami naszego miasta? Chciałbym zauważyć, że w miejscowościach z naszego powiatu takich jak np. Wisła i Ustroń, które są tłumnie odwiedzane przez turystów praktycznie nie widać śladu żadnej reklamy. Oczywistą jest kwestią, że Cieszyn nie ma szansy na konkurencję z tzw. Beskidzką 5, nie zaszkodzi jednak moim zdaniem, aby zachęcić turystę, który przyjechał na tydzień do Wisły bądź Ustronia, aby na 1 popołudnie odwiedził Cieszyńską starówkę i Wzgórze Zamkowe. Nie mam na myśli ulotki w informacji turystycznej tylko np. reklamę na bilbordzie.
Z poważaniem
Mieszkaniec Cieszyna
#2
      W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Wydział Promocji i Informacji, który istniał w poprzednich latach, przeprowadzał kampanie promocyjne na billboardach m.in. w Ustroniu, Skoczowie i w Wiśle. Kampanie promocyjne obejmowały również prezentacje i reklamy w portalu jasnet.pl by zachęcić mieszkańców tamtego regionu do przyjazdów do Cieszyna oraz na portalu ox.pl.

      Zrealizowany był projekt „Program Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna”, gdzie oferowane były w znakomitej większości, unikalne cieszyńskie atrakcje i usługi. Przekaz, który został sformułowany miał na celu zbudowanie wizerunku Cieszyna, jako miasta aspirującego do miana południowej stolicy regionu.

      Śląski Urząd Wojewódzki realizował w 2008 roku kampanię pod nazwą „Śląskie. Pozytywna energia”, w której Cieszyn promował się wraz z innymi miastami. Następnie stworzona została strona http://www.visitCieszyn.com, która skierowana jest głównie do turystów chcących odwiedzić Cieszyn oraz aplikacja mobilna Cieszyn/Těšín 4 Mobile.

      Obecnie w ramach współpracy z pobliskimi miastami oraz regionalnymi serwisami internetowymi wysyłamy miesięczne afisze z wydarzeniami odbywającymi się w Cieszynie, wysyłamy informacje o wydarzeniach i miesięczne ulotki newsletterem do mediów oraz zapisanych użytkowników. Współpracujemy także z ogólnopolskimi portalami turystycznymi.

      Ponadto przygotowana została już kampania promocyjna, która została poszerzona również o inne media i serwisy, nie tylko społecznościowe.

      Dziękując więc Panu za przekazane sugestie zapewniam, że staramy się analizować skuteczność kanałów promocyjnych i systematycznie, w miarę możliwości finansowych, uzupełniać je o nowe formy kształtowania wizerunku naszego miasta.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna