ilość pytań
#1
Witam,
Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z nowymi zasadami funkcjonowania "Pytań do Burmistrza", które zostały wprowadzone od początku Pana kadencji zwracam się z zapytaniem dotyczącym ich wpływu na ilość wątków na stronie. Czy posiadają Państwo informację dotyczącą ilości opublikowanych pytań z okresu np. jednego roku funkcjonowania strony na nowych zasadach, a podobnego okresu gdzie zasady rejestracji były mniej restrykcyjne. Niestety odnoszę wrażenie, że ilość publikowanych pytań zmalała, co wpływa negatywnie na aktywność mieszkańców w życie miasta. Rozumiem, że chciał Pan zwalczyć problem anonimowości w sieci i wynikający z niego często brak kultury. Czy nie zniechęciło to jednak mieszkańców do zadawania Panu pytań?
Z poważaniem
Paweł Stefek
#2
      Odpowiadając na Pana pytanie chciałbym podkreślić, że wykluczenie anonimowości spowodowane było właśnie troską o sprawy mieszkańców. W czasie, gdy forum było otwarte i mógł się zarejestrować każdy, podając tylko swój pseudonim – pytań na pewno było więcej. Obecnie w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2016 r. zadane były 52 pytania. W czasie poprzedniej kadencji, w okresie od stycznia 2011 r. do maja 2012 r.  pytań było 217.

      Zależało mi jednak, aby forum „Pytań do burmistrza” – angażujące zarówno mnie, jak i podlegających mi urzędników – oddawało obraz rzeczywistych trudności, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta, a za każdym takim realnym problemem stoi zawsze konkretny człowiek. Właśnie te konkretne zagadnienia chciałbym w ramach danych mi możliwości rozwiązywać, racjonalnie dysponując czasem pracy urzędu.

      Ponadto zależało mi, aby aktywność łączyć z odpowiedzialnością, co w jakiejś mierze udaje się robić, o czym świadczą m.in. sukcesy corocznych edycji budżetu obywatelskiego, dziesiątki akcji społecznych, imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, aktywność rad młodzieżowej czy senioralnej, spotkania burmistrza z mieszkańcami, konferencje organizowane przez Urząd Miejski, czy też indywidualne spotkania z mieszkańcami miasta w ramach przyjmowania stron, których w ubiegłym roku osobiście odbyłem 260.

      Pytania na forum są więc jednym ze sposobów przejawiania aktywności, ale nie jedynym. W tym kontekście nadal zachęcam do korzystania z różnych form działalności na rzecz naszego miasta, w tym do zadawania pytań burmistrzowi, na które będę się starał rzetelnie odpowiadać.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna