Łączenie zajęć WF chłopców i dziewcząt
#1
Szanowny Panie Burmistrzu,
proszę o wyjaśnienie lub ewentualne sprostowanie informacji - na temat zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Pojawiły się pogłoski o planowanym łączeniu zajęć klas od 4 wzwyż chłopców, jak i dziewcząt w jedną grupę. Ma to rzekomo wygenerować „jakieś oszczędności” dla budżetu miasta. Mam nadzieję, że są to tylko plotki i ten absurdalny pomysł nie wejdzie w życie. Przypominam, że w czasach nawet największego kryzysu nie było takiej sytuacji.
#2
      Podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.). Przepis ten określa maksymalną liczbę w grupie na zajęciach wychowania fizycznego – 26 uczniów. Jeżeli uczniów jest więcej, obowiązuje podział na 2 grupy.

      Zajęcia mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. O tym czy nastąpi podział na grupę dziewcząt i grupę chłopców decyduje dyrektor szkoły, w zależności od realizowanej formy tych zajęć.

      Ze strony Burmistrza Miasta nie pojawiły się żadne sugestie dotyczące obowiązku łączenia chłopców i dziewcząt na zajęciach wychowania fizycznego od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Nie dotarły też do mnie informacje, jakoby dyrektorzy szkół chcieli sugerowane rozwiązanie wprowadzić.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna