Gadające Kamienie
#1
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
ja z takim delikatnym zapytaniem. Chodzi mi o zainstalowane czas jakiś temu "Gadające Kamienie" w Cieszynie, które opowiadają o różnych ważnych dla miasta osobach gdy naciśnie się guziczek.

Otóż, nie gadają.

Nie wiem czy wszystkie, ale te które ostatnio próbowałem uruchomić, co najmniej 4.

I moje pytanie brzmi, czemu nie gadają?

Uważam te kamienie za świetny pomysł i zawsze moich gości oprowadzając po mieście zaprowadzam pod różne te kamienie. A teraz atrakcja podupadła :/

Pozdrawiam
JL
#2
      Właścicielem i fundatorem 10 tablic interaktywnych rozmieszczonych na „Szlaku tolerancji” jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, które dzięki pozyskanym środkom i znaczącemu własnemu wkładowi udostępniło je mieszkańcom Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz osobom odwiedzającym te miasta.

      Tablice zostały dofinansowane w ramach projektu zrealizowanego w 2012 roku przez Stowarzyszenie KKK z funduszu dla organizacji pozarządowych z grantu blokowego polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Elektroniczne wyposażenie tablic trzykrotnie zostało okradzione, a sprawcy nie zostali ustaleni. Ostatni akt wandalizmu dotknął 6 tablic, a dochodzenie w tej sprawie, rozpoczęte wiosną 2015 roku i prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie, nie zostało zamknięte.

      Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych podjęło wysiłek pozyskania środków na odtworzenie elektronicznego wyposażenia tablic i skuteczne zabezpieczenie przed ponowną kradzieżą. Z prośbą o pomoc finansową i pomoc w pozyskaniu sponsorów zwróciło się do Burmistrza Miasta Cieszyna wiosną 2015 roku, uzyskując odpowiedź odmowną, ponieważ tablice były dofinansowane z zewnętrznych środków i nie stanowią własności Miasta Cieszyna. Stąd brakowało podstaw prawnych do sfinansowania naprawy tych tablic.

      Ponadto informuję, że Burmistrz Miasta może wspierać finansowo stowarzyszenie tylko na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.). Wtedy stowarzyszenie może złożyć ofertę realizacji zadania publicznego poprzez udział w ogłaszanym corocznie konkursie ofert lub stowarzyszenie może złożyć ofertę w trybie art 19a, poza konkursem (tryb uproszczony). W obu przypadkach należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przyjętą procedurą.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna