wywóz śmieci
#1
Witam.

Chciałbym dowiedzieć się co skłoniło pana burmistrza do zmiany umowy jeśli chodzi o częstotliwość wywozu śmieci niesegregowanych tylko zmieszanych??? Pracownica UM w Cieszynie poinformowała mnie, że po licznych petycjach i pretensjach dokonał pan zmiany tj. 2 razy w miesiącu odbiór śmieci segregowanych (wcześniej raz w m-c) i 2 razy w miesiącu niesegregowanych (wcześniej 4 razy w m-c). Na już znalazłbym przynajmniej połowę mieszkańców naszego miasta którzy są teraz pokrzywdzeni, a kubły stoją przepełnione już po tyg. Wcześniej było w miarę dobrze. Oczywiście zostały takie osoby postawione przed faktem dokonanym. Niestety jestem bardzo zniesmaczony tym, że jako burmistrz słucha pan tylko części społeczności Cieszyna, a nie całej. Na domiar złego opłata za śmieci nie obniżyła się mimo tego, że drożej wychodzi wywóz śmieci zmieszanych niż segregowanych, a przypominam, że śmieci zmieszane wywożone są 50% rzadziej. Pracownica również poinformowała mnie, żebym sobie kupił dodatkowy kubeł. Tylko to jest koszt w granicach 100 zł dla rodziny z dziećmi jest to duża kwota. Tym bardziej, że w ubiegłym roku śmieci podrożały. Potem się ludzie dziwią dlaczego lasy są zaśmiecane, a nasza matka ziemia tonie w śmieciach.

PS. Segreguje od zawsze śmieci.

Mam nadzieję, że pan burmistrz będzie słuchał wszystkich Cieszyniaków, a nie tylko części, przypominam, że obiecywał pan tanie miasto prorodzinne i dobrą zmianę. (W ciągu ostatniego roku 2 razy wzrosła opłata za żłobki, podrożały śmieci).


Pozdrawiam.
#2
Szanowny Panie,

      nowa umowa obowiązuje dopiero od 1 stycznia br. Wskazywane przez Pana zmiany w zakresie odbierania odpadów zmieszanych w okresach 2 tygodniowych zostały wprowadzone po analizie licznych głosów wpływających do urzędu w trakcie obowiązywania poprzednich regulacji. Zdaję sobie sprawę, że nowy harmonogram może, szczególnie w pierwszym okresie jego obowiązywania, stanowić dla Pana utrudnienie, ale proszę dać nam dłuższy czas na ocenę wdrożonych rozwiązań. Zwłaszcza, że we wszystkich okolicznych gminach odpady odbierane są co najwyżej 2 razy w miesiącu.

      Nie lekceważymy żadnego z głosów mieszkańców, tak jak i poprzednio weźmiemy pod uwagę wszystkie opinie starając się zapewnić dla Cieszyna najbardziej optymalne rozwiązanie. Optymalne zarówno pod względem efektywności odbioru i składowania odpadów, jak i kosztów dla mieszkańców miasta, a także przejrzystości systemu dla nas jako zleceniodawcy.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna