Zasady korzystania z serwisu
#1
§ 1

      Na forum zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem - w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, prowokacyjnych, obraźliwych itp.

§ 2

      Po aktywacji konta, użytkownik może zadawać pytania poprzez kliknięcie napisu „Zadaj nowe pytanie” (po prawej stronie tabeli z ostatnimi pytaniami) lub poniżej tej tabeli przycisku graficznego „Zadaj pytanie”. Należy wpisać temat oraz treść pytania i zatwierdzić przyciskiem „Wyślij pytanie”. Pytanie zostanie wysłane a system automatycznie powróci do widoku ostatnio przeglądanej kategorii forum.

§ 3

  1. Użytkownik zadając pytanie udziela nieodpłatnej licencji Urzędowi Miejskiemu na dostęp do treści pytania Jednostkom Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz opublikowanie go wraz z odpowiedzią na forum. Użytkownik jest świadomy, że jego pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią mogą czytać nawet niezarejestrowane osoby. Pytanie wraz z odpowiedzią jest publikowane w terminie do 14 dni roboczych.
  2. Administrator czytając treść napisaną przez Użytkownika może poprawić błąd ortograficzny i gramatyczny, jaki Użytkownik popełnił w pisaniu swojego pytania. Poprawa odnosi się tylko do konkretnego słowa, nie może zmienić go na inne, ani sensu całego zdania oraz naruszyć jego przekazu.

§ 4

      Odpowiedź udzielona użytkownikowi nie może stanowić podstawy rozstrzygnięć wydawanych przez burmistrza. Burmistrz i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w odpowiedzi, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na jej podstawie decyzji.

§ 5

      Zarejestrowani użytkownicy otrzymują możliwość m.in. mailowego powiadomienia o odpowiedzi na zadane pytanie, dodawania załączników (max.3 na pytanie), np.: zdjęć, w celu zobrazowania pytania.

§ 6

      Nowe pytania publikowane w serwisie, których nie przeczytał Użytkownik, są wyróżnione po kolejnym zalogowaniu się do serwisu (legenda dostępna na dole strony głównej). Wszystkie pytania dostępne są w „Archiwum”, a te, na które odpowiedź została udzielona, opublikowane są na stronie głównej, w kolejności od najnowszego.

§ 7

Burmistrz nie udziela odpowiedzi na pytania:
  • sprzeczne z prawem
  • ponaglające,
  • na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  • obraźliwe i napastliwe w swej formie lub treści,
  • naruszające dobra osobiste,
  • zawierające treści obrażające czyjąś godność,
  • dotyczące spraw prywatnych.
§ 8

      Burmistrz ocenia, czy dane pytanie spełnia warunki powyższego regulaminu i na tej podstawie podejmuje decyzję o udzieleniu odpowiedzi i jej publikacji.


§ 9

      Burmistrz zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika oraz zablokowania, a w ostateczności do usunięcia kont użytkowników rażąco łamiących powyższy Regulamin.

§ 10

      Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie serwisu. Burmistrz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jeśli w przyszłości ulegnie zmianie, użytkownicy zostaną o tym poinformowani.
Łukasz Piszczek
Administrator