Dofinansowanie do piecy CO
#2
      Odpowiadając na Pana pytania dotyczące dofinansowania pieców CO, uprzejmie informuję, że każda z gmin samodzielnie kształtuje zakres przedmiotowy dofinansowań do wymiany źródeł ciepła.

      W Cieszynie od 1996 r., kiedy wprowadzono dotacje m.in. do modernizacji systemów grzewczych, kierowano się zasadą finansowego wspierania najefektywniejszych pod względem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - źródeł ciepła. Biorąc jednak pod uwagę treść tzw. uchwały antysmogowej i wynikające z niej konsekwencje finansowe dla części mieszkańców Cieszyna, poleciłem podległym mi służbom przeanalizowanie zasadności i finansowych możliwości wprowadzenia dofinansowania z budżetu miasta do zakupu i montażu pieców węglowych spełniających standardy emisyjne minimum 5 klasy.

      Sądzę, że w czerwcu br. zostanie podjęta ostateczna decyzja, co do możliwości uruchomienia dotacji z budżetu miasta we wskazanym przez Pana zakresie.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna


Wiadomości w tym wątku
RE: Dofinansowanie do piecy CO - Ryszard Macura - 08-05-2017, 09:21 AM